Mój Śląsk

Agnieszka z Bujakowa

publikacja 11.09.2007 16:16

Mój Śląsk

Śląsk to nie tylko huty i fabryki ,
to także lasy, łąki i strumyki,
to złocące się w rannym słońcu na kłosach rosy krople,
to również zimą białe drzewa i pod dachem sople,
To radośnie skaczące przy zabawie dzieci.
A nie tylko – jak dla wielu – produkcja gazowych śmieci.