22 lipca 2007; Niedziela – 16 Zwykła

Łk 10, 38–42

publikacja 13.07.2007 08:45

Jezus nie wypomniał Marcie, że Mu usługiwała, tylko to, że za dużo się troszczyła i niepokoiła. Dlatego była zrzędliwa i na nic nie miała czasu.

22 lipca 2007; Niedziela – 16 Zwykła

Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. A Pan jej odpowiedział: „Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”.

  • Najważniejsze Słowa - więcej:.