29 kwietnia; 4 Niedziela Wielkanocna

J 10, 27-30

publikacja 27.04.2007 09:43

Nikt cię nie wyrwie z ręki Jezusa. Tylko słuchaj Jego głosu.

29 kwietnia; 4 Niedziela Wielkanocna

Jezus powiedział: "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich*. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy".

  • Najważniejsze Słowa - więcej:.