TEST MITOLOGICZNY I

publikacja 26.09.2006 09:41

Źródło I

Legenda o labiryncie była jedną z najbardziej znanych i popularnych w epoce starożytnej i w średniowieczu. Fascynacje nieprzeniknionym miejscem, gdzie uwięziony był potworny Minotaur, a także zwycięstwem Tezeusza, który uciekł stamtąd dzięki pomocy Ariadny, były tak wielkie, że legenda ta nie mogła się nie przedostać poza granice Krety.
Już od czasów starożytnych labirynt odzwierciedlał trudy, niepewność i przypadkowość losów ludzkich. Labirynt to chaos i niepewność, prowadzi do zwątpienia szaleństwa, lecz jednocześnie obiecuje wyjście.
Wzór labiryntu w wielu cywilizacjach jest symbolem magicznej formuły:
jeśli się go umieści na drzwiach domu, złe siły na zawsze się w nim zgubią i nigdy nie dosięgną mieszkańców.
Walka Tezeusza z Minotaurem stanowiła częsty motyw na wazach greckich, na etruskich urnach grobowych, czy rzymskich malowidłach ściennych Grecy i wielka Grecja.


1.Z jakim miejscem związany jest mit o labiryncie?
A- z Kretą
B- z Rodos
C- z Rzymem

2. Kto zwyciężył Minotaura?
A- Minos
B- Ariadna
C- Tezeusz

3. Labirynt stał się symbolem:
A- zwycięstwa, sprytu, zaradności
B- choroby, braku nadziei, rozpaczy
C- chaosu, niepewności, trudów.

4. Wzór labiryntu umieszczano:
A- na drzwiach
B- na dachach
C- na murach

5. Kto podał Tezeuszowi kłębek nici, dzięki któremu mógł on się wydostać z labiryntu?
A- Minos
B- Ariadna
C- Artemida

6. Z mitu o labiryncie wywodzi się powiedzenie:
A- z igły widły
B- węzeł gordyjski
C- po nitce do kłębka

7. Legenda o labiryncie była znana;
A- na Krecie
B- w Grecji
C- w świecie starożytnym i w średniowieczu

8. Walkę Tezusza z Minotaurem możemy poznać:
A- tylko z mitów greckich
B- tylko z ustnych przekazów
C- z mitu, z różnych malowideł,

Źródło II

W roku 305 przed Chrystusem miasto Rodos zostało oblężone. Chociaż atakowało je 40 000 żołnierzy, 200 okrętów i 170 statków transportowych, Rodos nie poddało się. W podzięce Heliosowi, bogu słońca i opiekunowi Rodos, mieszkańcy powierzyli Charesowi z Lindos, uczniowi słynnego Lizypa, wykonanie olbrzymiego posagu z brązu. Posąg mierzył 36 metrów, ale nie wiemy, jak wyglądał, gdyż runął w wyniku trzęsienia ziemi w 226 roku przed Chrystusem. Fragmenty kolosa leżały u wejścia do portu ponad 900 lat. W VII wieku wyspa została zdobyta i złupiona przez Arabów, którzy wywożąc brąz do przetopienia musieli zorganizować karawanę z 900 wielbłądami.
"Grecy i wielka Grecja"


9. Kto był twórcą słynnego kolosa z Rodos zaliczanego do jednego z siedmiu cudów świata?
A- Lizyp
B- Chares
C- nauczyciel Lizypa

10. Z jakiego materiału wykonano posag?
A- z brązu
B- z marmuru
C- z granitu

11. Posąg nie strzegł wejścia do portu zbyt długo. Trwało to:
A - ponad 200 lat
B- mniej niż 100 lat
C- ponad 900 lat

12. Mieszkańcy Rodos oddawali szczególną cześć:
A- Heliosowi
B- Zeusowi
C- Posejdonowi

13. 305 r. przed naszą erą to:
A- III wiek p.n.e.
B- IV wiek p.n.e.
C- V wiek p.n.e

14. Jeżeli jeden poganiacz wielbłądów opiekował się 5 zwierzętami, to do wywiezienia resztek kolosa Arabowie zatrudnili:
A- 90 poganiaczy
B- 100 poganiaczy
C- 180 poganiaczy

15. Parę lat temu świat obiegła sensacyjna wiadomość, jakoby w wodach przy wejściu do portu w Rodos odkryto fragment kolosa. Niestety, był to blok cementu. Który z tytułów nie jest dobrze zredagowany?
A- Sensacyjne odkrycie!
B - Pewnego wieczoru odkryto fragment kolosa.
C- Odnaleziony kolos!

Źródło III

Altis, czyli święty gaj był najświętszym miejscem dla Greków. Odbywające się tam uroczystości przybierały formę współzawodnictwa sportowego. Z biegiem czasu sanktuarium i miasto nazwano Olimpią i w 776 r. p. n. e. odbyły się tam pierwsze igrzyska olimpijskie. Od XXVII Olimpiady współzawodniczyli nich sportowcy greccy i z greckich kolonii. W igrzyskach mogli brać udział tylko wolni Grecy. Reprezentowali siebie i
miasta, z których pochodzili. Zwycięzcy zyskiwali wieczną chwałę, gdyż pisano o nich w utworach poetyckich, uwieczniano w rzeŸbach. Zwycięstwo oznaczało zbliżenie sportowca z bogami, a dodatkowo było Ÿródłem
zaszczytów, darów, dożywotnich rent.
"Grecy i wielka Grecja"


16. Dlaczego niewolnicy nie brali udziału w igrzyskach?
A- nie mieli kiedy trenować
B- osiągali słabe wyniki
C- w igrzyskach mogli brać udział tylko wolni

17. Na jakie zaszczyty mogli liczyć zwycięzcy starożytnych olimpiad?
A- sława, pieniądze, dary
B- wyjazdy zagraniczne
C- popularność w mediach

18. Pierwotna nazwa Olimpii to:
A- Chaos
B- Altis
C- Hellada

19. Po latach w igrzyskach brali udział:
A- tylko Grecy
B- tylko mieszkańcy Hellady
C- Grecy i mieszkańcy Hellady

20. Początkowo igrzyska były:
A- uroczystościami religijnymi
B- zawodami sportowymi
C- spektaklami

Odpowiedzi:

1-A,
2-C,
3-C,
4-A,
5-B,
6-C,
7-C,
8-C,
9-B,
10-A,
11- B,
12-A,
13-B,
14-C,
15-B,
16-C,
17-A,
18-B,
19-C,
20-A


Omówienie wyników:

19-20 punktów- świetnie, gratulacje
17- 18 punktów- jest dobrze
15-16 punktów- czytaj uważnie
13-14 punktów -zastanów się nad odpowiedziami