TEST UMIEJĘTNOŚCI

publikacja 07.08.2006 14:12

Źródło 1
Nadszedł teraz wielki dzień, w którym stworzył Bóg wszystkie zwierzęta. Wielkie bogactwo życia. Jedne chodziły po ziemi, inne pełzały, inne kryły się w rozpadlinach. Były piękne w oczach Boga. Wszystko stworzone w ciągu sześciu dni było dobre. Bóg widział kwiaty podobne do ptaków i ptaki jak ogromne kwiaty. Widział drzewa pnące się jak węże i węże podobne do drzew. Widział żyjątka morskie i owady jak drogocenne klejnoty.
A. Kamieńska: „Księga nad księgami”

1.Których czasowników użyła pisarka nazywając czynności wykonywane przez zwierzęta?
A-biegać, skakać, fruwać
B-pełzać, pływać, chodzić
C-pełzać, kryć się, chodzić
D-kryć się, skakać, biegać

2.Autorka miała prawo określić szósty dzień stworzenia jako „wielkie bogactwo życia”, ponieważ:
A-było dużo różnych zwierząt
B-tego dnia Bóg stworzył rośliny
C-tego dnia Bóg stworzył niebo i ziemię
D-było dużo różnych roślin

3.Główna cecha stworzonych istot to:
A-piękno
B-dobroć
C-mądrość
D-wyjątkowość

4.Wyrażenie „ptaki jak ogromne kwiaty” to:
A-porównanie
B-epitet
C-metafora
D-przenośnia

5.W którym szeregu wymienione są tylko zwierzęta pełzające?
A-żaby, węże
B-jaszczurki, ważki
C-żmije, węże
D-świerszcze, aligatory

6.W którym szeregu wymienione są tylko drzewa?
A-sosna, jałowiec, róża
B-brzoza, jesion, grab
C-dąb, jaśmin, jeżyna
D-malina, agrest, klon

7.Do „żyjątek morskich” zaliczyć można:
A-meduzy
B-grzyby
C-komary
D-mewy

8.Dokończ popularne porównanie z języka potocznego „wierny jak …”:
A- osioł
B- kot
C- lis
D- pies

9. Od nazw kwiatów tworzy się przymiotniki i używa w związkach wyrazowych. Który jest niepoprawny?
A- fiołkowe oczy
B- szampon rumiankowy
C- herbata chryzantemowa
D- zapach różany

10. Zwierzęta są częstymi bohaterami utworów literackich i filmów. Która para została podana błędnie?
A- Shrek i osioł
B- Staś Tarkowski i słoń
C- Europa i byk
D- Czerwony Kapturek i lis


Odpowiedzi na str. 3

Źródło 2

Biblijny opis stworzenia świata nie jest naukowym opisem. Jest wielką wizją ludzkości ciekawej zawsze wszystkiego, co było na początku. Ale nie jest to także obraz sprzeczny z nauką i rozumem. Czas Stworzenia nie musi mieć nic wspólnego z naszym czasem, który mierzymy naparstkiem ludzkiego życia. A jaki jest czas jaszczurki, motyla, węża, słonia? Przecież motyl musi w ciągu kilku godzin przeżyć całe swoje życie.
A. Kamieńska: „Księga nad księgami”

11. Ludzkość ciekawa początków tłumaczyła historię świata na różne sposoby. Które zdanie rozpoczyna opis
początku świata w mitologii greckiej?
A- Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię
B- Na początku był Chaos
C- Zeus wezwał Posejdona i Hadesa
D- Gaja i Uranos podzielili się władzą.

12. Szukając naukowych teorii na temat początków świata najlepiej sięgnąć do:
A- Atlasu historycznego
B- Mitologii Rzymian
C- Biblii
D- Historii Ziemi

13. Która dziedzina nauki w sposób szczególny zajmuje się zwierzętami?
A – zoologia
B- botanika
C- ichtiologia
D- ornitologia

14. Zwrot: „czas mierzymy naparstkiem ludzkiego życia” to:
A – porównanie
B- epitet
C- metafora
D- onomatopeja

15. Zwrot „mierzyć czas naparstkiem ludzkiego życia” sugeruje, że życie ludzkie:
A- jest długie
B- jest krótkie
C- należy dokładnie mierzyć
D- jest dużo warteOdpowiedzi na str. 3

Odpowiedzi:
1-C,
2-A,
3-B,
4-A,
5-C,
6-B,
7-A,
8- D,
9-C,
10-D,
11-B,
12-D,
13-A,
14-C,
15-B