TEKSTY PIEŚNI RORATNICH

publikacja 25.11.2006 11:48


Pieśń „Czekam na Ciebie, Jezu mój mały”
muzyka i tekst: ks. Z. Piasecki

1. Czekam na Ciebie, Jezu mój mały,
Ciche błagania ku niebu ślę.
Twojego przyjścia czeka świat cały.
Sercem gorącym przyzywa Cię.

Ref.: Spójrz, tęskniony na tej ziemi,
Przybądź, Jezu, pociesz nas!
Szczerze kochać Cię będziemy.
Przyjdź, o Jezu, bo już czas!

2. Usłysz Maryjo głos Twoich dzieci,
Tyś naszą Matką na każdy dzień.
O daj nam Słońce, które rozświeci
Grzechu i błędu straszliwy cień.

Ref.: Spójrz, tęskniony na tej ziemi,
Daj nam Zbawcę, Dziecię twe,
My dla Niego żyć pragniemy,
Jemu damy serca swe.


Piosenka „Ziemia Święta”
muzyka i tekst: Robert Friedrich
wyk. „Arka Noego”Jak zbudować aj aj aj (a, Gis, a)
Dom dla Boga aj aj aj (a, Gis, a)
On sam wybrał świętą ziemię (a, Gis, a, Gis)
I urodził się w Betlejem (a, Gis, G, a)

Jak go szukać aj aj aj (a, Gis, a)
Gdzie zapukać aj aj aj (a, Gis, a)
On sam wybrał święte miejsce (a, Gis, a, Gis)
I urodził się w stajence (a, Gis, G, a)

Ref.
Oj oj oj i aj aj aj (F)
Pan Bóg kocha każdy kraj! (G, a)

Tam gdzie chory aj aj aj, gdzie ubogi aj aj aj
Tam jest ziemia wyjątkowa, wybrana przez Boga
Tam gdzie głodny aj aj aj, gdzie samotny aj aj aj
To historia niepojęta, tam jest ziemia święta

Kto pokocha aj aj aj, swego wroga aj aj aj
Taka miłość jest prawdziwa, chociaż prawie niemożliwa
Pokój dla Jeruzalem, Nazaret i Betlejem
Pokój dla Jeruzalem, Nazaret i Betlejem

Pieśń „Spuśćcie rosę"
tekst z łac. antyfon adwentowych
muzyka: ks. R. Rak


Spuśćcie rosę niebiosa z góry
a obłoki niech spuszczą z deszczem Sprawiedliwego
Niech się otworzy ziemia / 2x
i zrodzi Zbawiciela

Pobłogosławiłeś Panie ziemi Twojej
wywiodłeś z niewoli ród Jakuba
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.

Spuśćcie rosę...
Pieśń „Podnieście w górę”
tekst z łac. antyfon adwentowych
muzyka: ks. R. RakPodnieście w górę bramy, szczyty wasze,
rozstąpcie się odwieczne drzwi.
Niech wejdzie chwały Król, chwały Król

Któż godzien wstąpić na górę Pańską
lub kto może stanąć na świętym miejscu Jego
człowiek rąk niewinnych i czystego serca.

Podnieście w górę...

Hymn „Magnificat"
tekst: na podst. Łk 1, 46-55
tłum. J. Kochanowski
melodia: Chorał Opolski


Wielbi dusza moja i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
Nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
Rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
A bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.