Środa I tygodnia Adwentu; 6 grudnia 2006 r. Wspomnienie św. Mikołaja, biskupa

publikacja 21.11.2006 14:03


JEROZOLIMA:
ŚCIANA PŁACZU
TĘSKNOTA ZA BOGIEMPytania i odpowiedzi:
1. Gdzie znajduje się Ściana Płaczu?
W Jerozolimie

2. W którym roku Jan Paweł II modlił się pod Ścianą Płaczu?
26 marca 2000 r.

3. Pozostałością po jakiej budowli jest Ściana Płaczu?
Jest to pozostałość muru okalającego Świątynię Jerozolimską, wybudowaną przez króla Heroda Wielkiego.

Zadania:
1. W czasie wieczornej modlitwy podziękować Bogu za dar wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela.
2. Na planie Jerozolimy, który znajduje się w grudniowym „Małym Gościu”, znaleźć Ścianę Płaczu.