Cyrkiel Heweliusza w Domu Kopernika

PAP/p

publikacja 24.02.2011 09:09


Cyrkiel Jana Heweliusza i inne, dawne przyrządy wykorzystywane w naukach przyrodniczych zaprezentowano na wystawie w Toruniu. Miejscem ekspozycji jest rodzinny dom innego astronoma - Mikołaja Kopernika.

Gdański astronom samodzielnie opracował i wykonał wiele przyrządów naukowych, ale do dziś zachował się jedynie cyrkiel. Został on podarowany przez Heweliusza toruńskim protestantom, związanym z istniejącym tu w jego czasach Gimnazjum Akademickim.

Prezentację wzbogacają inne przyrządy naukowe z okresu XVII–XVIII wieku, będące wytworami rzemiosła artystycznego, m.in.: zegary równikowe, kompasy, zegary kaflowe. Ponadto, jako dopełnienie wystawy udostępniono starodruki, dzieła graficzne i malarskie.