750 tys. zł dzięki esemesom dla misji

KAI/p

publikacja 23.11.2009 09:48


Ponad 750 tys. zł przyniosła akcja sms-owa Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, z której dochód został w całości przekazany na projekty, prowadzone przez polskich misjonarzy.
Największą kwotą wsparto dzieła edukacyjne i charytatywne w Afryce, gdzie zrealizowano aż 50 rożnych projektów.

Zebrana dotąd kwota pozwoliła na realizację aż 64 projektów humanitarnych zgłoszonych do Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Najwięcej pieniędzy trafiło na kontynent afrykański - ponad 613 tys. zł. Dzięki tym środkom m.in. w Ghanie, Kamerunie czy Republice Kongo zrealizowano aż 50 projektów edukacyjnych i charytatywnych.

Polegały one na dożywianiu dzieci i dorosłych, utrzymaniu sierocińców i ochronek dla dzieci poprzez finansowanie zakupu potrzebnych mebli, przeprowadzeniu remontów, zakupu środków czystości, żywności dla wychowanków oraz wynagrodzenia personelu zapewniającego funkcjonowanie tych ośrodków. Zakupiono cysterny na wodę, komputery, podręczniki, przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie bibliotek i klas szkolnych, finansowano wreszcie opłaty szkolne dla najbiedniejszych dzieci.

Obecnie na świecie pracuje 2132 misjonarzy z Polski. Wśród nich 289 kapłanów diecezjalnych, 1147 kapłanów i braci zakonnych, 658 sióstr i 38 osób świeckich.