Mur Chiński dłuższy niż myślano

dziennik.pl/p

publikacja 22.04.2009 10:45


Jeden z cudów świata, Wielki Mur Chiński, system obrony przed koczowniczymi plemionami mongolskimi, liczył sobie aż 8850 km długości, a nie - jak dotąd sądzono - 5 tysięcy.

Po dokładnym zbadaniu przebiegu fortyfikacji, dokonanym przy użyciu technik podczerwieni oraz GPS, chińskie Państwowe Biuro Kartograficzne ogłosiło, że Wielki Mur Chiński był o prawie 4 tysiące km dłuższy, niż liczono do tej pory. Dotychczasowe szacunki długości muru oparte były na tradycyjnych przekazach, nieweryfikowanych w terenie.

To, co nazywamy Wielkim Murem, było całym systemem sztucznych i naturalnych fortyfikacji. W jego skład wchodziło 6259 km muru, 2232 km stromych wzgórz i rzek oraz 359 km okopów.

Różnica w obliczeniu długości muru wynika z uwzględnienia jego nowo odkrytego odcinka. Był on dotąd niewidoczny, zasypany na skutek działania burz piaskowych. Rozciąga się on od gór Hu we wschodniej części prowincji Liaoning do przełęczy Jiayu w zachodniej części prowincji Gansu. Wybudowano go za czasów dynastii Ming (1368-1644).