Biblijny rekord

Radio Watykańskie

publikacja 12.03.2009 10:13

Biblia pozostaje nadal książką najwięcej na świecie tłumaczoną. Jak podały 6 marca Zjednoczone Towarzystwa Biblijne w Reading w Anglii, do końca ubiegłego roku istniał całościowy przekład Pisma Świętego w 451 językach, a częściowy – 2 479.

W porównaniu do 2007 r. liczba tłumaczeń całościowych wzrosła o 13, a częściowych – o 25. Zjednoczone Towarzystwa Biblijne wywodzą się ze środowisk protestanckich, ale mają obecnie szeroki wymiar ekumeniczny i są wydawcą również przekładów katolickich lub powstałych przy współudziale biblistów katolickich. Według posiadanych przez nie danych 95 proc. mieszkańców świata może dziś czytać Pismo Święte w znanym sobie języku. Wśród najnowszych wydań Biblii organizacja wymienia przekłady na takie języki, jak sar używany w Czadzie, diula – w Burkina Faso, lari – w Demokratycznej Republice Konga, czy kono – w Sierra Leone.