Opera o karmelitankach w Tokio

ekai.pl/p

publikacja 06.03.2009 10:54

Na Nowej Państwowej Scenie Operowej w Tokio-Hatusudai trwają ostatnie przygotowania do wystawienia opery Francisa Poulenca „Dialogi karmelitanek”.
Przedstawienia odbędą się w dniach 12, 13 i 14 marca. Sztuka oparta jest na znanej powieści Georgesa Bernanosa pod tym samym tytułem. W operze zagra 10 studentek i 5 studentów z działającego przy tej Scenie Ośrodka Badań nad Operą. Dyrygentem jest Francuz Jérôme Kaltenbach. „Dialogi karmelitanek” opowiadają o prawdziwym fakcie męczeństwa 16 karmelitanek bosych w Paryżu, ściętych w czasach „wielkiego terroru” w okresie Rewolucji Francuskiej 17 lipca 1794 r. Akcja powieści Bernanosa (1888-1948), znanego katolickiego pisarza francuskiego, autora nagrodzonych przez Akademię Francuską „Pamiętników wiejskiego proboszcza”, rozpoczyna się w klasztorze sióstr w Compiegne na kilka lat przed ich męczeńską śmiercią.

Jedna z zakonnic, młoda Blanka de la Force opuszcza zakon, aby później jednak do niego powrócić i – w zgodzie z własnym sumieniem i powołaniem – solidarnie ponieść śmierć z pozostałymi karmelitankami. Męczeństwo 16 mniszek udokumentowała inna siostra, której udało się uniknąć wyroku. Jej listy i inne dokumenty natchnęły najpierw niemiecką pisarkę Gertrude von Le Fort do napisania w 1931 r. pierwszej powieści na ten temat, zatytułowanej „Ostatnia na szafot”. W 1935 r. G. Bernanos napisał nową książkę poświęconą tym wydarzeniom – „Dialogi karmelitanek“. Stała się ona następnie tematem opery F. Poulenca oraz późniejszych produkcji filmowych i telewizyjnych pod tym samym tytułem. Obecna adaptacja „Dialogów” nie jest pierwsza w Japonii. Jako sztukę teatralną wystawiła ją m.in. w lipcu 2001 r. związana z parafią katolicką grupa teatralna „Kurumaza” (Scena Objazdowa) w Pałacu Sztuki w Kamakura k. Jokohamy.