Dzień Hispanoameryki

Radio Watykańskie/p

publikacja 02.03.2009 09:58

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę marca Kościół w Hiszpanii obchodzi Dzień Hispanoameryki. W tym roku towarzyszyło mu hasło „Ameryka z Chrystusem żyje misją” („América con Cristo, vive la misión”). Ofiary zebrane w tym dniu zostaną przeznaczone na potrzeby misji w krajach Nowego Świata. W okolicznościowym przesłaniu Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej wskazano na znaczenie rozwoju nowych technologii informacyjnych dla głoszenia Dobrej Nowiny na kontynencie oraz przemieniania w duchu Ewangelii różnych wymiarów cywilizacji.

Tegoroczne hasło nawiązuje do dwóch ważnych wydarzeń: Amerykańskiego Kongresu Misyjnego (CAM 3), który odbył się w sierpniu ubiegłego roku w Quito w Ekwadorze, oraz do Jubileuszowego Roku św. Pawła w kontekście Synodu Biskupów o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Uczestnicy kongresu w Quito zobowiązali się do uczynienia z Kościoła w Ameryce „domu i szkoły komunii” w służbie Ewangelii Jezusa Chrystusa: słuchając Jego słowa, ucząc się od Mistrza i głosząc światu Dobrą Nowinę. W tym celu podkreślili konieczność „stanu nieustannej misji”.

Ponad 60 lat temu powstało Dzieło Hispanoamerykańskiej Współpracy Kapłańskiej (OCSA), które wysłało ponad 2300 kapłanów diecezjalnych na kontynent amerykański. W chwili obecnej w różnych krajach pracuje ponad 750 kapłanów. W 2008 r. do pracy w Ameryce Łacińskiej wyjechało 15 kapłanów diecezjalnych, głównie do Peru i Ekwadoru. Ponadto należy podkreślić znaczną pomoc ekonomiczną diecezji hiszpańskich dla różnych projektów misyjnych. W 2008 r. tylko w sam Dzień Hispanoameryki zebrano ok. 95 tys. euro.