Przyszłość Ziemi wyzwaniem dla Kościołów

Radio Watykańskie/k

publikacja 30.01.2009 12:31

„Przyszłość Ziemi wyzwaniem dla Kościołów” – to hasło ekumenicznej sesji w Paryżu, którą w dniach 27-29 stycznia, zorganizował Instytut Katolicki przy współudziale instytutów Teologii Protestanckiej oraz Teologii Prawosławnej Saint-Serge.

Spotkanie teologów różnych tradycji chrześcijańskich dotyczyło troski o przyszłość planety.

Organizatorzy sympozjum uznali, że Kościoły chrześcijańskie łączy odpowiedzialność za wybory dokonywane przez społeczeństwo w dziedzinie ochrony środowiska.

Chrześcijanie nie mogą więc pozostać na uboczu dyskusji dotyczących przyszłości globu.

Jak pokazuje paryskie sympozjum, dialog teologów i przedstawicieli nauk ścisłych jest i możliwy, i owocny.