Papieski apel w sprawie kongijskich dzieci

Radio Watykańskie/k

publikacja 08.01.2009 08:52

Podczas południowego z wiernymi w Święto Objawienia Pańskiego spotkania Benedykt XVI przypomniał, że Objawienie Pańskie to także święto dzieci:

„Pragnę szczególnie zwrócić uwagę na dziesiątki dzieci i młodzieży, których w ostatnich miesiącach, w tym w okresie Bożego Narodzenia, porwały we wschodniej prowincji Demokratycznej Republiki Konga bandy zbrojne – powiedział Papież. – Zaatakowały one osiedla, powodując liczne ofiary śmiertelne i rannych. Apeluję do sprawców tego nieludzkiego okrucieństwa, by oddali porwanych rodzinom i zwrócili im przyszłość, w której będą się mogli cieszyć bezpieczeństwem i rozwojem, do czego mają prawo wraz z całą drogą mi tamtejszą ludnością”.

Ojciec Święty podkreślił, że również w innych częściach świata dzieci doznają przemocy. Zasługuje to na szczególne potępienie, kiedy mija już 20. rocznica podpisania Konwencji Praw Dziecka.

Wspólnota międzynarodowa winna odnowić zaangażowanie w ich obronie. Papież nawiązał ponadto do obchodzonego dziś Dnia Dziecięctwa Misyjnego. Jest on okazją do ukazania ważnej roli, jaką mogą odegrać dzieci w szerzeniu Ewangelii.