Ormianie świętują Boże Narodzenie

KAI/k

publikacja 06.01.2009 10:24

6 stycznia Boże Narodzenie świętują katolicy obrządku ormiańskiego. Jedno z największych skupisk Ormian w Polsce znajduje się na Śląsku. W Gliwicach przy ul. Mikołowskiej istnieje jedyny w kraju kościół obrządku ormiańsko-katolickiego.

– 6 stycznia, to potrójne święto dla Ormian. W tym dniu świętujemy Boże Narodzenie, Objawienie Pańskie i Chrzest Pański - tłumaczy proboszcz parafii Trójcy Świętej w Gliwicach ks. Artur Awdalian.

Niestety, Ormianie nie mają wolnego dnia w czasie Święta. – Jest to normalny dzień pracy i rzeczywiście trudno jest świętować – przyznaje prezes Związku Ormian w Polsce Anna Olszańska. – Jednak staramy się te tradycje podtrzymywać. To jest dla nas bardzo istotne święto i wtedy spotykamy się w kościele w Gliwicach – dodaje.

Mieszkający na Śląsku Ormianie kultywują także polskie tradycje, dlatego Boże Narodzenie obchodzą dwukrotnie. Najpierw w grudniu, a potem także w styczniu.

Ormianie dotarli do Rzeczpospolitej w średniowieczu. Głównymi centrami ich osadnictwa był Kamieniec Podolski i Lwów.

W 1630 r. Ormianie zawarli z Kościołem katolickim tzw. unię kościelną

Na jej mocy Kościół Ormiański w Rzeczpospolitej uznał prymat papieża i przyjął dogmaty katolickie, zachowując własny obrządek i język staroormiański czyli tzw. grabar jako język liturgiczny.

Po II wojnie światowej większość Ormian z Galicji Wschodniej oraz rumuńskiej Bukowiny, uważając się za Polaków ormiańskiego pochodzenia, wyjechała do Polski.

Utworzyli oni trzy ośrodki duszpasterskie: w Gliwicach, Gdańsku i w Krakowie.

Od 1988 r. napływa do Polski nowa emigracja ormiańska, głównie z Armenii, ale także z Gruzji i Rosji. J

W Polsce mieszka obecnie ok. 30-40 tys. Ormian nowej emigracji, w tym 8 tys. ma obywatelstwo polskie.

Ordynariuszem Ormian oraz innych obrządków wschodnich, pozbawionych ordynariusza własnego obrządku, jest od 2007 r. abp Kazimierz Nycz.