Nowa trasa dla pielgrzymów w Ziemi Świętej

Radio Watykańskie/k

publikacja 05.01.2009 09:20

Pielgrzymi odwiedzający bazylikę Zwiastowania w Nazarecie mogą od nowego roku korzystać z nowego przejścia łączącego kompleks nazaretańskich sanktuariów i franciszkańskiego klasztoru.

Nową trasę zrealizowano z myślą o licznych pielgrzymach odwiedzających nazaretańskie sanktuaria.

Nowe tarasowe schody połączyły dziedziniec klasztorny i kościół św. Józefa, zwany również sanktuarium Świętej Rodziny, z wejściem do dolnej bazyliki Zwiastowania.

Nazaretański projekt, zrealizowany przez Kustodię Ziemi Świętej, nie tylko ułatwi pielgrzymom przemieszczanie się po rozległym kompleksie sanktuarium, lecz równocześnie pozwoli im na bliższy kontakt z archeologicznymi wykopaliskami.

Z nowej trasy są dobrze widoczne groty pochodzące z czasów Pana Jezusa i stanowiące bezpośrednie sąsiedztwo rodzinnego domu Matki Bożej.

W uroczystym poświęceniu nowej trasy wzięli udział bp Giacinto Boulos Marcuzzo, sufragan łacińskiego patriarchy Jerozolimy, liczni franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej oraz parafianie z Nazaretu.

Na końcu schodów, na poziomie wejścia do Groty Zwiastowania, została umieszczona duża figura Maryi Niepokalanej.

Całość trasy upiększają zielone trawniki i tarasowe fontanny podświetlane wieczorem kolorowym światłem.