Śpiewaj i idź! - międzynarodowy festiwal pielgrzymek

KAI/k

publikacja 04.11.2008 11:36

„Śpiewaj i idź” – pod tym hasłem odbywać się będzie we Włoszech pierwszy międzynarodowy festiwal pielgrzymek.

Konferencje i spektakle w podrzymskiej Nouva Fiera di Roma w dniach 15-18 stycznia 2009 r. mają dostarczyć uczestnikom informacji nt. sanktuariów na całym świecie i zachęcić ich do podejmowania „podróży ducha”.

Zaczerpnięte od św. Augustyna hasło „śpiewaj i idź”, zdaniem organizatorów festiwalu, świetnie oddaje doświadczenie pielgrzymowania.

Chcą oni w ten sposób pokazać, że pielgrzymka nie ma charakteru jedynie turystycznego, ale przede wszystkim duchowy.

To „podróż wewnętrzna”, podczas której „szuka się prawdy w sobie, w świecie i w Bogu”.

Organizujące festiwal Rzymskie Dzieło Pielgrzymkowe (ORP) jest wydawcą katalogu pielgrzymkowego oraz strony internetowej, gdzie udziela informacji m.in. o domach pielgrzymkowych, możliwości zamówienia biletów oraz kosztach, z którymi należy się liczyć, decydując się na wyprawę.