Papież: Świat niczym ogród pełen świętych

Radio Watykańskie/k

publikacja 03.11.2008 08:36

„Świat jest niczym ogród, w którym Duch Boży z godną podziwu fantazją wzbudził rzesze świętych z różnych języków, ludów, kultur, różnego wieku i pozycji społecznej – powiedział Papież 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych. – Każdy jest inny od drugiego, z niepowtarzalną osobowością i własnym duchowym charyzmatem. Wszystkich jednak cechuje «pieczęć» Jezusa, czyli odcisk Jego miłości, poświadczonej Krzyżem. Wszyscy przebywają w radości, świętując bez końca. Jednak osiągnęli to tak jak Jezus, przechodząc przez trudy i próby, podejmując własną cząstkę ofiary po to, aby uczestniczyć w chwale zmartwychwstania”.

Benedykt XVI przypomniał, że uroczystość Wszystkich Świętych ukształtowała się w pierwszym tysiącleciu poprzez cześć oddawaną wspólnie wszystkim męczennikom. Męczeństwo zaś to nic innego jak bezgraniczna miłość do Chrystusa. Wyraża się ona w całkowitym darze z siebie, składanym Bogu i ludziom.

„Ten duchowy cel, wskazany wszystkim ochrzczonym, osiąga się, idąc drogą ewangelicznych błogosławieństw, przypominanych w liturgii dzisiejszej uroczystości – mówił Papież. – Jest to ta sama droga wytyczona przez Jezusa, którą święci usiłowali kroczyć, świadomi swych ludzkich ograniczeń. W ziemskim życiu rzeczywiście byli ubodzy w duchu, zasmuceni grzechem, cisi, łaknący sprawiedliwości, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący prześladowanie dla sprawiedliwości.
Bóg udzielił im swego własnego szczęścia: odczuwali jego przedsmak już na tym świecie, a obecnie żyją nim w pełni. Teraz są pocieszeni, nasyceni, na własność posiedli ziemię, dostąpili miłosierdzia i oglądają Boga, którego są dziećmi. Jednym słowem: «do nich należy królestwo niebieskie»”.

Papież życzył, aby odczuwane przez wiernych pragnienie nieba pomogło przezwyciężyć wszelkie trudności, lęki i niepokoje codzienności.