Międzyreligijna modlitwa o pokój na grobie Matki Teresy

KAI/k

publikacja 09.09.2008 09:37

Tysiące ludzi gromadzą się każdego dnia przy grobie błogosławionej Matki Teresy w Kalkucie.

5 września, w 11 rocznicę śmierci założycielki misjonarek miłości, chrześcijanie i hinduiści modlili się wspólnie „by w umęczonym stanie Orissa pokój zwyciężył nienawiść i by znów zapanowała sprawiedliwość”.

Pojednanie w tym wschodnioindyjskim kraju związkowym było najważniejszą intencją święta ku czci „zakonnicy w białym sari”.

Po ostatnich wydarzeniach w stanie Orissa siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Miłości zdecydowały, by święto ich założycielki stało się dniem modlitwy i postu w wyrazie solidarności ze wszystkimi chrześcijanami, którzy stali się ofiarami ataków.

Także w następnych dniach Msze św. przy grobie błogosławionej sprawowane będą w intencji przebaczenia i pojednania między religiami w Indiach.

Do grobu Matki Teresy przybywają codziennie tłumy pielgrzymów. Wielu z nich należy do innych niż chrześcijaństwo wyznań.

Misjonarki miłości wyraziły również chęć pomocy wszystkim chorym i poszkodowanym w Orissie.