22 tys. pielgrzymów na Jasnej Górze

Radio Watykańskie/k

publikacja 14.08.2008 09:24

Jedna z najstarszych - grupa kaliska, jedna z najliczniejszych - radomska i jedna z najdłuższych - ze Świnoujścia, pieszych pielgrzymek dotarły 13 sierpnia na Jasną Górę.

Już przyszło 10 grup, a wciąż wchodzą kolejne. W sumie, do wieczora Maryi pokłoni się ponad 22 tys. pątników. Przybędzie też paulińska pielgrzymka z Vranova na Słowacji.

Ponad 7 tys. osób 30. pielgrzymki radomskiej przeżywało w drodze m.in. „łamanie chleba”, adorację Krzyża i godzinę ciszy. Pątnicy pamiętali o braciach w Chinach.

Do nauczania św. Pawła Apostoła odwoływali się pielgrzymi z Drohiczyna. „Św. Paweł jest przede wszystkim wielkim pielgrzymem, chyba najwięcej przewędrował kilometrów, żeby nieść Chrystusa – powiedział bp Antoni Pacyfik Dydycz. – Dlatego wydawało się słuszne by rozpoczęcie w diecezji roku św. Pawła było połączone z rozpoczęciem naszej pielgrzymki” – dodał ordynariusz drohiczyński.

W niektórych pielgrzymkach, tak jak np. we włocławskiej, szlak przemierzają niepełnosprawni. Wśród pątników są niewidomi, osoby o kulach i na wózkach. „Ta pielgrzymka – mówi jedna z nich – była dla mnie bardzo trudna, ale myślę, że też bardzo owocna. Pogłębi moją wiarę, więcej, da mi siły, której, jak myślę, starczy mi na cały rok”.