Dzień modlitwy w USA

Radio Watykańskie/k

publikacja 03.05.2008 09:02

Ponad 35 tys. spotkań modlitewnych zorganizowano 1 maja w Stanach Zjednoczonych w ramach Ogólnokrajowego Dnia Modlitwy.

W tym roku przyświecało mu hasło: „Modlitwa siłą i tarczą Ameryki”. Wśród uczestników wydarzenia byli chrześcijanie, żydzi, muzułmanie i buddyści.

Modlitwy wypowiadane w różnych językach przez przedstawicieli wielu religii wypełniły w czwartek ulice amerykańskich miast, miasteczek i wsi.

Jak obliczają komentatorzy, w intencji swojego kraju, lokalnych wspólnot i rodzin modliło się kilka milionów Amerykanów.

Ogólnokrajowy Dzień Modlitwy był obchodzony na wiele sposobów w poszczególnych stanach. W Kalifornii na przykład ulicami miast przeszły modlitewne marsze, na maszty państwowych budynków wciągnięto flagi, a o godzinie dwudziestej lokalnego czasu ludzie z zapalonymi świecami wyszli przed swe domy.

Ogólnokrajowy Dzień Modlitwy oficjalnie został ustanowiony przez Kongres w 1951 r. i obchodzony jest w każdy pierwszy czwartek maja.