Benedykt XVI o szkołach katolickich

Radio Watykańskie/k

publikacja 18.04.2008 09:55

Jednym z punktów wizyty Ojca Świętego w USA było spotkanie z profesorami, młodzieżą i osobami odpowiedzialnymi za kościelne placówki edukacyjne.

Odbyło się ono na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie.

Benedykt XVI zaapelował by zapewniać istnienie szkołom katolickim, i dostęp do nich młodzieży z wszystkich warstw, niezależnie od statusu materialnego i społecznego rodziców.

„Żadnemu dziecku nie można odmówić prawa do wychowania w wierze, które z kolei karmi duszę narodu” – stwierdził Papież.

Benedykt XVI wskazał, że w szkole katolickiej należy patrzeć na człowieka przez pryzmat tajemnicy Słowa, które stało się ciałem.

Ma być ona miejscem, gdzie intelekt, wola, umysł i serce są w pełni oddane Bogu.

Papież podkreślił, że tożsamość katolicka nie zależy od liczby uczniów będących katolikami ani tylko od programów nauczania. Trzeba, by pod każdym względem w placówkach tych obecne było kościelne życie wiary.

Benedykt XVI wezwał wychowawców katolickich, by pomagali młodzieży otwierać się na prawdę, Boga i Jego dobro, kształtując jej sumienie. (...)

Papież zachęcił katechetów, aby pomagali młodym ludziom w harmonijnym łączeniu wiary, życia i kultury. Zaapelował też do zakonnic, zakonników i księży, by nie porzucali prowadzenia apostolskiej pracy w szkołach i z entuzjazmem zajmowali się budzeniem do życia konsekrowanego.

Ojciec Święty zaapelował: „Bądźcie świadkami nadziei. Ożywiajcie swe świadectwo modlitwą. Uzasadniajcie nadzieję, która w was jest, żyjąc prawdą, której nauczacie. Pomagajcie powierzonej wam młodzieży poznawać i kochać Tego, którego spotkaliście, a Jego prawdy i dobra doświadczyliście z radością. Za św. Augustynem powiedzmy: «My, którzy mówimy, i wy, którzy słuchacie, rozpoznajmy w sobie samych wiernych uczniów tego samego Nauczyciela»”.