Teksty biblijne w 2.454 językach świata

KAI/k

publikacja 19.03.2008 12:20

Do końca roku 2007, poszczególne księgi Biblii, jej fragmenty i jej pełny tekst zostały przetłumaczone na 2.454 języki świata – poinformował Światowy Związek Towarzystw Biblijnych. Całość świętej księgi chrześcijaństwa jest dostępna w 438 językach.

Jak wynika z danych Związku, którego siedziba znajduje się w Reading w Wielkiej Brytanii od końca 2006 r. liczba tłumaczeń całego tekstu Biblii powiększyła się o 9 a poszczególnych ksiąg biblijnych o 28.

Pismo Święte jest najczęściej tłumaczoną i najszerzej rozpowszechnioną księgą na świecie. W ostatnim czasie najczęściej Biblia jest tłumaczona w Afryce.

Według danych Towarzystw Biblijnych 95 proc. mieszkańców naszej planety ma teoretycznie dostęp do niej w zrozumiałym dla siebie języku, choć nie zawsze oznacza to, że jest to ich język ojczysty.