25 lat Międzynarodowego Centrum Młodzieżowego św. Wawrzyńca

Radio Watykanskie/k

publikacja 10.03.2008 09:49

Międzynarodowe Centrum Młodzieżowe św. Wawrzyńca powstało ćwierć wieku temu. Z czasem stało się ważnym punktem odniesienia dla studentów i młodzieży pracującej, tak z Rzymu, jak i mieszkającej tu tylko przez jakiś czas – mówi kierujący ośrodkiem ks. Francis Kohn.

„Od ćwierć wieku misją ośrodka jest przyjmowanie przybywającej do Rzymu młodzieży – zarówno osób indywidualnych, jak i zorganizowanych grup – zapewnianie im opieki duchowej, ale i konkretnej pomocy związanej choćby z zorganizowaniem pielgrzymki – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Kohn. – Centrum leży tuż obok Placu św. Piotra. Ma piękny romański kościół, który jest może mało znany, ponieważ jest jakby trochę ukryty. Jednak właśnie w nim wielu młodych ludzi doświadczyło prawdziwego spotkania z Bogiem i zmieniło swoje życie. Centrum podlega Papieskiej Radzie ds. Świeckich, jednak od samego początku kieruje nim niewielka ekipa ze Wspólnoty Emmanuel, którą wspierają przedstawiciele innych ruchów i wspólnot. Tego właśnie chciała Papieska Rada ds. Laikatu: by ośrodkiem kierowali ludzie z ruchów i stowarzyszeń zrzeszających młodzież.(...)