Papieska zachęta do modlitwy o jedność chrześcijan

Radio Watykanskie/k

publikacja 21.01.2008 09:01

„Wszyscy zobowiązani jesteśmy do modlitwy i podejmowania działań zmierzających do przezwyciężenia wszelkich podziałów pomiędzy chrześcijanami" - powiedział Benedykt XVI w czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański.

„Katolicy, prawosławni, anglikanie i protestanci świadomi tego, że ich podziały są przeszkodą w przyjmowaniu Ewangelii, wspólnie, błagają Pana o dar pełnej komunii" powiedział papież.

Tematem tegorocznego Tygodnia jest zachęta z Listu do Tesaloniczan „Nieustannie się módlcie”