Rozpoczęcie roku w szkole prawosławnej w Białymstoku

PAP/k

publikacja 12.09.2007 09:01

W Białymstoku oficjalnie rozpoczęła działalność niepubliczna prawosławna szkoła podstawowa - pierwsza taka placówka w Polsce.

W pierwszej klasie naukę rozpoczęło ośmioro dzieci.

Starania o utworzenie niepublicznej szkoły prawosławnej trwały rok. Pomysł zrodził się w grupie rodziców, którzy chcieli zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze wykształcenie, opiekę i wychowanie.

Szkoła prowadzona przez cerkiewne Bractwo Św. Cyryla i Metodego, stawia sobie za cel m.in. wychowanie dzieci w duchu tolerancji, zgodnie z wiarą prawosławną. Ma też wspierać rozwój duchowy i religijny dzieci wyznania prawosławnego.

Dzieci uczą się angielskiego, rosyjskiego i białoruskiego (jako języka mniejszości). W przyszłości, jeśli będzie taka potrzeba, możliwa będzie nauka innego języka mniejszości narodowych. Wśród innych zajęć dzieci mają m.in. lekcje szachów i naukę pływania.

Dyrektor szkoły Anna Smyk-Kojło, zzpewniła, że nie będzie to szkoła "zamknięta w sobie", bo planowana jest współpraca z innymi szkołami w Białymstoku i podobnymi za granicą.

Hierarchowie Cerkwi szacują liczbę wyznawców prawosławia w Polsce na 550-600 tys. osób, z czego połowa mieszka w województwie podlaskim. W Białymstoku w szkołach dzieci tego wyznania stanowią 10-20 proc