Światowy Dzień modlitw o powołania

KAI/g

publikacja 29.04.2007 14:00

Dziś IV niedziela wielkanocna nazywaną jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Polska nadal uważana jest za "zagłębie" powołań duchownych i do życia konsekrowanego. Według danych z listopada 2006 r. w wyższych diecezjalnych seminariach duchownych kształci się 4612 kleryków, z czego 1029 na pierwszym roku studiów. W męskich zgromadzeniach zakonnych w postulacie jest 286 osób, w nowicjacie 511, natomiast w zgromadzeniach żeńskich jest 517 postulantek i 642 nowicjuszki.

W czołówce polskich diecezj, które mają najwięcej kleryków semianariach są: tarnowska, katowicka, przemyska.

W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce znaczne mniej powołań pochodzi ze wsi, na rzecz ruchów i stowarzyszeń, funkcjonujących przede wszystkim w ośrodkach miejskich. Ok. 90 proc. powołań rodzi się obecnie w Polsce w różnych wspólnotach i stowarzyszeniach o charakterze apostolskim, w tym wliczając w to liturgiczną służbę ołtarza.

W 2005 roku na 100 kandydatów do kapłaństwa:
32 było Amerykanami,
26 -Azjatami,
21 Afrykańczykami,
20 - Europejczykami
1 pochodził z Oceanii