Gen antyrakowy

IAR/k

publikacja 23.04.2007 11:04

Chińscy naukowcy zidentyfikowali odmianę genu, która w ich opinii odpowiedzialna jest za ochronę Chińczyków przed zachorowaniami na niektóre rodzaje raka.

W trakcie ponad 6 lat badań przeanalizowano DNA prawie 10 tysięcy Chińczyków. Chińscy naukowcy zidentyfikowali odmianę genu CASP-8, która wydaje się być powiązana ze zmniejszonym ryzykiem zachorowania na raka pośród Chińczyków.

Gen CASP-8 odpowiedzialny jest za śmierć komórek. Programowana śmierć komórek jest niezwykle ważna dla organizmu, bowiem zapobiega niekontrolowanemu podziałowi i namnażaniu się komórek, co może prowadzić do powstania zmian nowotworowych.

Badania przeprowadzono na dwóch grupach osób - pacjentach chorych na różne rodzaje raka i osobach zdrowych.

Odkryta odmiana genu występowała u 25 procent osób zdrowych i 20 procent chorych. W opinii naukowców, odkrycie to może przyczynić się do lepszego diagnozowania osób z grup wysokiego ryzyka zachorowania na nowotwory.