Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

IAR/k

publikacja 23.04.2007 10:29

23 kwietnia rozpoczął się pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pod hasłem: "Wypadek to nie przypadek" w całej Polsce zostaną zorganzowane setki imprez i akcji przy współpracy policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych, fundacji i agencji.

Wszystkim wjeżdżającym do Polski kierowcom będą rozdawane broszury.

W wybranych szkołach uczniowie wezmą udział w spotkaniach upowszechniających wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zostaną też przeprowadzone egzaminy na kartę rowerową i motorowerową.

Odbędą się też pokazy ratownictwa drogowego.

Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma na stałe wejść do kalendarza imprez związanych z motoryzacją.