Wyniki testu dla szóstoklasistów

publikacja 13.04.2007 11:24

W załączniku pdf. podajemy zadania z arkusza egzaminacyjnego „W szkole”. Zadania są pogrupowane tak, jak wyniki sprawdzianu zostaną przedstawione na zaświadczeniach dla uczniów – w pięciu obszarach umiejętności:
- czytanie
- pisanie
- rozumowanie
- korzystanie z informacji
- wykorzystywanie wiedzy w praktyce

Każdy z obszarów został podzielony na poszczególne części - zgodnie z zapisami w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Przy nazwach tych umiejętności, podana została maksymalna ilość punktów do uzyskania, a pod nimi treść zadań i opisy czynności ucznia.

Ponadto w zadaniach z 4 odpowiedziami do wyboru, zaznaczono poprawne odpowiedzi, a w zadaniach wymagających zapisania rozwiązania podano przykłady prac ocenionych na maksymalną liczbę punktów.

Źródło: www.edu.edu.pl


  • Arkusz z wynikami.pdf