Modlitwy w Kościołach na Białorusi

IAR/k

publikacja 03.04.2007 11:29

W kościołach na Białorusi modlono się o rychłą kanonizację Jana Pawła II.

We mszy w mińskim kościele świętego Szymona i Heleny uczestniczyło kilkaset osób, w tym polscy dyplomaci, przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz organizacji polonijnych.

Biskup Antoni Dziemianka, Administrator Apostolski Archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej podkreślił w homilii, że papież Polak wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie.

„Okres pontyfikatu Jana Pawła II był czasem odrodzenia Kościoła w naszym kraju, gdzie przez długie lata wiara była niszczona i prześladowana. Dlatego w sercu wszystkich miejscowych wiernych żyje wielka wdzięczność dla Wielkiego Papieża"- powiedział biskup Dziemianka.

Mszę świętą w kościele poprzedził uroczysty koncert „w hołdzie Janowi Pawłowi Wielkiemu" z udziałem katolickich i polonijnych chórów.