Niedziela Palmowa w Jerozolimie

Radio Watykańskie/g

publikacja 01.04.2007 17:11

Główne obchody Niedzieli Palmowej w Jerozolimie odbyły się w Bazylice Grobu Bożego. Po poświęceniu gałązek oliwnych odbyła się symboliczna procesja wokół kaplicy Grobu Chrystusa.

Właściwa procesja palmowa, przemierzająca historyczną trasę triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, rozpoczęła się po południu w Betfage, na wschodnim zboczu Góry Oliwnej, ok. 3 km na wschód od Świętego Miasta.

Po odśpiewaniu Ewangelii i poświęceniu palm uformowała się procesja w kierunku Jerozolimy. Na przedzie szły grupy skautów, za nimi młodzież szkół chrześcijańskich, następnie grupy parafialne, siostry zakonne oraz bardzo liczne grupy pielgrzymów z całego świata w tym także kilka grup polskich. Na końcu procesji szli franciszkanie i duchowieństwo diecezjalne wraz z Patriarchą Jerozolimy, z jego biskupami pomocniczymi oraz o. Kustoszem Ziemi Świętej i jego zastępcą.

Po wejściu w mury miasta procesja zakończyła się na placu przed Bazyliką Świętej Anny, uroczystym błogosławieństwem relikwiami Świętego Krzyża.