Dla dzieci w Afryce

wiara/k

publikacja 05.03.2007 09:56

W 2007 roku Dzieło Pomocy „Ad Gentes” szczególnie wspomoże kraje afrykańskie, zwłaszcza głodujące dzieci z Darfuru w Sudanie. 4 marca, w II Niedzielę Wielkiego Postu, w kościołach całej Polski przeprowadzono zbiórkę pieniędzy, dzięki której Dzieło będzie realizować swoje działania.(...)

Niedzielę „Ad Gentes” poprzedziło sympozjum „Dzieci – ofiary głodu”, które odbyło się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w środę 28 lutego 2007 r.

W zeszłym roku podczas zbiórki na pomoc polskim misjonarzom w II Niedzielę Wielkiego Postu (12 marca 2006 r.) na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes” wpłynęło z wszystkich diecezji w Polsce 1 777 612,12 zł.

Najbardziej hojnymi byli wierni z archidiecezji krakowskiej – ofiarowali 135 860,80 zł i archidiecezji katowickiej – 122 704,50 zł.

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” pomaga polskim misjonarzom, a przez nich wszystkim powierzonym misyjnej trosce – mówi dyrektor Dzieła, ks. dr Marcin Iżycki.

Dzieło „Ad Gentes” uczestniczy w projektach:
• ewangelizacyjnych – takich, jak budowa kościołów, kaplic;
• medycznych – zakup leków, budowa szpitali;
• edukacyjnych – budowa szkół;
• charytatywnych – dożywianie najuboższych.

Od czerwca 2006 roku organizacja wsparła finansowo liczne działania misyjne w wielu krajach. Wspomagała między innymi leczenie i edukację najbiedniejszej młodzieży w Kamerunie i dożywianie dzieci na Madagaskarze.

Lista zrealizowanych projektów dostępna na stronie:
www.adgentes.misje.pl