Banknot z papieżem w obiegu

KAI/k

publikacja 18.10.2006 11:45

Od poniedziałku w obiegu jest 50-złotowy banknot z Janem Pawłem II. Banknot rozprowadzony zostanie w 2 mln egzemplarzy.
Do tej pory Narodowy Bank Polski wydał 12 emisji kolekcjonerskich monet z wizerunkiem Jana Pawła II. Ostatnia emisja miała miejsce w czerwcu 2005 roku.
Począwszy od 1982 roku do obiegu trafiło w sumie 47 rodzajów monet.
Na stronie przedniej banknotu znajduje się portret Jana Pawła II z krzyżem pasterskim na tle globu ziemskiego. W prawym dolnym rogu banknotu jest napis: "Jan Paweł II" oraz czas trwania pontyfikatu "16 X 1978 - 2 IV 2005".
Strona odwrotna banknotu przedstawia gest szacunku nowo wybranego Papieża dla kard. Stefana Wyszyńskiego, który Jan Paweł II zrobił w trakcie Mszy św. inaugurującej pontyfikat, całując ówczesnego prymasa Polski w rękę.
.Na znaku wodnym znajduje się herb papieski, a mikrodruki wypełniające kontury kontynentów na globie z przedniej strony banknotu zawierają nazwy państw, które odwiedził Jan Paweł II.
Jeden z banknotów będzie miał numer seryjny zawierający datę wyboru kard. Karola Wojtyły na Papieża: "JP0161078".