Przesłanie pokoju

opoka/k

publikacja 27.09.2006 10:16

Biskupi Francji skierowali do muzułmanów przesłanie, w którym wyrazili wolę dalszego budowania więzi braterstwa i przyjaźni.

Ich orędzie zostało opublikowane z okazji z okazji Ramadanu.

Biskupi podkreślają, że mimo aktualnych trudności należy kontynuować dialog między katolikami a muzułmanami. Wskazują, że prowadzi do tego między innymi lepsze wzajemne poznanie. Budowanie więzi jest szczególnie ważne tam, gdzie współistnienie wyznawców obydwu religii napotyka na przeszkody z powodu przemocy czy odrzucenia przez znaczną część społeczeństwa.

„Jesteśmy wezwani do budowania mostów, tam gdzie się wznoszą bariery” – napisali biskupi Francji. Muzułmanie stanowią ponad 6 proc. mieszkańców tego kraju.

Natomiast biskupi Belgii w przesłaniu do wyznawców islamu podkreślili, że „jedynie wychowując do pokoju możemy zbudować świat braterski i zjednoczony, wyzwolony od agresji i przemocy”.
Muzułmanie stanowią 4 proc. mieszkańców Belgii.