Pilegrzymować w Szkocji

KAI

publikacja 23.08.2006 12:32

Na specjalne zaproszenie biskupa Petera Morana ze szkockiej diecezji Aberdeen Polacy wzięli udział w pielgrzymce do opactwa ojców benedyktynów w Pluscarden. Na pątniczy szlak wyruszyło ponad 400 naszych rodaków.

Benedyktyni w swoim ogrodzie postawili namiot, który stał się kaplicą Matki Boskiej Częstochowskiej.

Po rozważaniu aktu ślubowania naszego narodu złożonych 50 lat temu na Jasnej Górze był czas na modlitwę przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Wielu w tym czasie przystąpiło do sakramentu pojednania. Przed rozpoczęciem Mszy św. odnowiono akt Ślubów Jasnogórskich.

Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył bp Moran. We Mszy św. wzięło udział wielu kapłanów, również 4 polskich duszpasterzy i ojcowie benedyktyni upiększając liturgię gregoriańskim śpiewem. Miłym akcentem dla Polaków było przemówienie bp. Morana w języku polskim. Liturgia odprawiana była w trzech językach. Kazanie po polsku i angielsku wygłosił rektor misji w Szkocji.

Tutejsi biskupi widząc powiększającą się potrzebę kapłańskiej posługi w dotychczasowych bardzo małych parafiach, które obecnie ożywają poprzez naszych rodaków, zwracają się z prośbą do polskich biskupów i do przełożonych zakonnych o nowych księży. Ich prośby są spełniane. Obecnie jest już ośmiu i w najbliższym czasie ma dojechać jeszcze trzech nowych księży.