Relikwie błogosławionych

KAI/Gabriela Szulik

publikacja 12.09.2021 21:56

Po odsłonięciu wizerunków nowych błogosławionych wyruszyła procesja z ich relikwiami

Relikwie błogosławionych PAP/Radek Pietruszka

Relikwiarz bł. Stefana Wyszyńskiego (oryginalny rękopis Aktu osobistego oddania się Matce Bożej ułożony podczas uwięzienia w Stoczku Warmińskim i wizerunek Jasnogórskiej Ikony) wniosły uzdrowiona za wstawiennictwem nowego błogosławionego s. Nulla Lucyna Garlińska i przedstawicielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Krystyna Szajer, która najdłużej pracowała w sekretariacie prymasa Stefana Wyszyńskiego i Dorota Pawlas.

Relikwiarz bł. Elżbiety Czackiej (Kapsuła z fragmentem kostnym Elżbiety Róży Czackiej pobrany podczas przeniesienia doczesnych szczątków z cmentarza w Laskach do kaplicy utworzonej w jej dawnym pokoju umieszczona w rzeźbie przedstawiającej dłonie matki Czackiej, które opuszkami palców czytają napisany pismem brajla fragment Psalmu 126. Przyszła błogosławiona modliła się nim przed swoją śmiercią) wniosły uzdrowiona za wstawiennictwem błogosławionej Karolina Gawrych, niewidoma Teresa Dederko i matka Judyta Olechowska FSK, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Podczas procesji z relikwiami zebrani w Świątyni zaśpiewali hymny skomponowane specjalnie na tę okazję: „Soli Deo – Jedynemu Bogu” i „Błogosławiona Matko Niewidomych”.