Święty Kazimierz Królewicz

Gabriela Szulik

publikacja 04.03.2021 12:45

Drugi syn króla Polski Kazimierza Jagiellończyka i królowej Elżbiety Rakuszanki. Żył tylko 26 lat

Święty Kazimierz Królewicz

Miał pięciu braci i siedem sióstr. Dzięki mamie Kazimierz pokochał Eucharystię i Matkę Bożą. Kazimierz ze starszym bratem Władysławem uczył się u ks. Jana Długosza, wybitnego  historyka Polski. „Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności i godnego pamięci rozumu" – napisał o Kazimierzu jego wychowawca.

Kazimierz miał zaledwie 13 lat, kiedy zaproponowano mu tron na Węgrzech. Ale propozycja jak szybko padła tak szybko została wycofana. Młodego królewicza to wydarzenie utwierdziło w przekonaniu, że to co na ziemi jest bardzo kruche i niepewne.

Kazimierz codziennie wcześnie rano uczestniczył we Mszy świętej, często adorował Najświętszy Sakrament a kiedy musiał pojechać na Litwę, by tam zastąpić swojego ojca, ludzie poznali jego dobre i wrażliwe serce, przekonali się, jak jest mądry i sprawiedliwy.

Kazimierz zachorował na gruźlicę. Zmarł 4 marca 1484 roku. Miał zaledwie 26 lat. Ciało królewicza złożono w katedrze w Wilnie. Do jego grobu niemal od razu pielgrzymowali ludzie przekonani o jego świętości.

Na początku XVII wieku Królewicz Kazimierz został ogłoszony świętym. Wspominamy go 4 marca.