Rocznica ponurego dnia

Adam Śliwa Adam Śliwa

publikacja 13.12.2019 11:32

13 grudnia 1981 roku w Polsce zaczęła się wojna. Wojna państwa z własnymi obywatelami.

Rocznica ponurego dnia Generał Wojciech Jaruzelski ogłasza wprowadzenie stanu wojennego. Archiwum Dokumentacji Mechanicznej, Wojskowa Agencja Fotograficzna,

13 grudnia w telewizji pojawił się człowiek w wojskowym mundurze. To generał Wojciech Jaruzelski informował społeczeństwo, że na terenie całego państwa wprowadzono stan wojenny. Wcześniej milicja i służba bezpieczeństwa nocą wyciągała działaczy Solidarności z domów i wywoziła ich do więzień i miejsc internowania. Na zaśnieżonych ulicach pojawiły się patrole wojskowe, czołgi i transportery. Wszystkie rozmowy telefoniczne było kontrolowane, zakazano przemieszczania się z miasta do miasta i wprowadzono godzinę milicyjną. W zakładach pracy pojawili się wojskowi aby nadzorować pracę.

 

Od sierpnia 1980 roku, od porozumień sierpniowych i powstania Solidarności wydawało się, że wszystko idzie w dobrą stronę. Że jest szansa na wolność i normalny kraj. Komuniści nie chcieli jednak wypuścić władzy tak łatwo z ręki. Cenę za to poniosło kilkadziesiąt ofiar, w tym 9 górników zamordowanych w kopalni Wujek w Katowicach, czy wielu pobitych na śmierć przez milicjantów i Służbę Bezpieczeństwa. Ponad 10 tysięcy osób było przetrzymywanych w obozach internowania i więzieniach, gdzie byli często torturowani. Niepokornych wyrzucano także z pracy. Stan wojenny zawieszono 31 grudnia 1982 roku, a zniesiono 22 lipca 1983 roku.