Czwartek II tygodnia Adwentu

publikacja 12.12.2019 05:00

12 grudnia 2019 r.

Czwartek II tygodnia Adwentu

Na Jasną Górę 26 sierpnia 1956 r. przyjechały setki tysięcy osób z całej Polski, które u Maryi Królowej Polski szukały ratunku i pomocy. Kardynał Wyszyński był wciąż izolowany w Komańczy. Przypominał o tym pusty tron, na którym leżała wiązanka biało-czerwonych kwiatów.

12 grudnia
Jasnogórskie Śluby Narodu

Pytania:

1. Gdzie prymas Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu?

2. Co na Jasnej Górze przypominało zebranym ludziom, że prymas jest internowany? 

3. Dlaczego prymas Wyszyński napisał Jasnogórskie Śluby Narodu?

Poprzednie dni