Piątek I tygodnia Adwentu

publikacja 06.12.2019 05:00

6 grudnia 2019 r.

Piątek I tygodnia Adwentu

Stefek Wyszyński jako uczeń warszawskiego gimnazjum był harcerzem. W czasach zaborów harcerstwo krzewiące uczucia niepodległościowe musiało być tajne. W czasie I wojny przyszły prymas uczył się w Łomży, gdzie należał do drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki. Tak gimnazjaliści służyli Polsce, o którą walczyli dorośli Polacy.

6 grudnia
Uczeń i harcerz

Pytania:

1. Dlaczego gimnazjum w Warszawie, gdzie chodził Stefek Wyszyński,było wyjątkowe?

2. Czego nie lubił uczyć się Stefek?

3. Co oznaczał skrót ONC?  Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

Poprzednie dni