Naklejka w każdym numerze

publikacja 30.08.2019 15:11

Nowy rok szkolny - w "Małym Gościu" też. Co miesiąc u nas naklejka ze słowem Bożym wybranym z jednej niedzieli danego miesiąca.

Naklejka w każdym numerze

W każdym numerze "Małego Gościa" znajdziecie w tym roku szkolnym niedzielną Ewangelię z danego miesiąca i komentarz do niej. Ewangelie wrześniowe komentuje Franciszek Kucharczak, znany jako Franek fałszerz.

Na naklejce, którą będziemy dołączać do każdego numeru znajduje się Słowo Boże wybrane przez nas z jednej z Ewangelii. W tym miesiącu z pierwszej niedzieli września: "Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny" Łk16, 10