Odważnie i z miłością

Gabriela Szulik

|

MGN 06/2019

publikacja 23.05.2019 08:55

Kto może być Pomocnikiem Maryi Matki Kościoła? Dlaczego mamy być Pomocnikami Maryi?

Odważnie i z miłością WOJTEK LASKI /EAST NEWS

„Jesteśmy po to, by pomagać z Maryją i przez Maryję Kościołowi świętemu” – pisał w 1969 roku kard. Stefan Wyszyński. Wtedy Kościół  był prześladowany przez komunistów. Dzisiaj też potrzebuje pomocy. 50 lat temu każdy, kto publicznie i odważnie przyznawał się do Pana Jezusa, mógł mieć poważne kłopoty. Ludzie nie mogli awansować w pracy, tracili stanowiska, a czasem byli nawet zabijani. W szkołach o Panu Bogu nie mówiło się wcale. Kardynał Stefan Wyszyński, ówczesny prymas Polski, obecnie sługa Boży, który za jakiś czas na pewno zostanie błogosławionym, napisał wtedy list, w którym prosił katolików o pomoc. A na Jasnej Górze powołał Ruch Pomocników Matki Kościoła.

Czas komunizmu na szczęście się w Polsce skończył. Nie skończyła się jednak walka o Kościół. Chrześcijanie to dziś najbardziej prześladowana grupa religijna na świecie. Według organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie co trzy minuty na świecie ginie jeden chrześcijanin! Dlatego: „Trzeba być apostołem Chrystusowej sprawy”, jak przed laty pisał prymas Polski. Te słowa są wciąż aktualne! Potrzebna jest nasza pomoc. W Polsce nie giną wprawdzie chrześcijanie, jak w Syrii czy na Sri Lance, ale w naszym kraju wyśmiewa się i poniża katolików oraz to, co katolickie. Toczy się walka o dusze chrześcijan, o dusze dzieci z katolickich rodzin. Matka Boża, którą nazywamy Królową Polski, na pewno wciąż wstawia się za nami, za polskim Kościołem. Jak każdej mamie potrzebni są jednak pomocnicy do walki o Chrystusową sprawę, odważni i pełni miłości.

Kto może być Pomocnikiem Maryi Matki Kościoła?

  • kto oddał się Maryi jako Jej dziecko
  • kto z Maryją chce wspierać Kościół modlitwą i dobrym postępowaniem
  • kto jest wrażliwy na drugiego człowieka i lubi pomagać innym
  • kto jest gotów do poświęcenia i ofiary
  • dla kogo wiara jest wielkim skarbem
  • kto jest dumny z tego, że od chrztu należy do Kościoła
  • dla kogo sprawy Kościoła i ojczyzny są tak ważne jak sprawy rodziny
  • kto odważnie w swoim życiu chce naśladować Maryję jako Matkę i Królową Więcej: ⊲ ⊲ ⊲ ruchpmk.pl

Spotkanie Pomocników Maryi

15 czerwca, Jasna Góra Rozpoczęcie o godz. 10 w sali o. A. Kordeckiego. Zakończenie około godz. 15. Zapraszamy rodziców z dziećmi i grupy parafialne.