Łk 6,17.20-26

publikacja 11.02.2019 09:31

Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.

Lepiej płakać na tym świecie niż na tamtym.