Męcina

dodane 31.12.2018 09:43

Parafia św. Antoniego Opata

Męcina

Dzieci, młodzież i dorośli z parafii św. Antoniego Opata w Męcinie, którzy w adwencie o świcie przybywali na roraty ślą serdeczne pozdrowienia dla Redakcji i Czytelników Małego Gościa Niedzielnego, dla wszystkich uczestników rorat 2018. Dziękujemy Redakcji za inspirowanie „Tchnienia Ducha Świętego” , za przygotowanie tegorocznego programu.  Łączymy się ze wszystkimi w modlitwie o owocną współpracę z Duchem Świętym.  W czasie rorat szczególny dyżur modlitewny podejmowali najmłodsi, którzy przygotowywali do losowania misternie wykonane serduszka z wypisanymi dobrymi uczynkami. Wylosowani  zabierali ze sobą figurki nie tylko Świętej Rodziny, ale różnych świętych, w których życiorysie dobrze widać owoce współpracy z Duchem Świętym. Honorem każdego dziecka jest mieć taki modlitewny dyżur, a już najbardziej zabranie ze sobą Dzieciątka i modlitwa przy nim.   Wzruszające było, jak jedna z dziewczynek przekazała  Dzieciątko młodszej koleżance, która nie miała tyle szczęścia w losowaniu, by sprawić jej radość. Cieszymy się, że z dziećmi przychodzili licznie rodzice, a te dodawały starszym odwagi i wytrwałości. Bo kto raz zasmakował  porannych rorat,  ten starał się w nich trwać. Wielu dzieciom udało się ani raz ich nie opuścić.

Tagi: