Karwina (Czechy)

publikacja 10.12.2018 11:21

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego

Karwina (Czechy)

Czechy
U nas w Czechach na Zaolziu tez przezywamy roraty Z Twym Duchem. Szaleństwo rorat u nas trwa. Na msze chodzi około 30 dzieci. Po eucharystii chodzimy na probostwo na śniadanie. Mamy swoja piosenka adwentowa Twój Duch.

Łączymy się z Wami.
Parafia Podwyższenia świętego Krzyża w Karwinie