Apostołowie i uczniowie

publikacja 12.12.2018 05:30

Dar Bojaźni Bożej - kocham Boga i nie chcę Go obrazić.

Apostołowie i uczniowie

Środa II tygodnia Adwentu

12 grudnia 2018 r.

Pytania:

1. Co to jest bojaźń Boża?

2. Kogo zadziwili apostołowie Piotr i Jan pełni bojaźni Bożej?

3. Jakie cechy Boga wymienia prorok Izajasz?

Zadania:

1. Zapamiętaj słowa apostołów Piotra i Jana: „Czy słuszne jest w oczach Bożych bardziej słuchać was niż Boga? Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”.

2. Pomódl się o dary Ducha Świętego, takie, jakie potrzebne są Tobie i Twojej rodzinie.