Popielec

Gabriela Szulik

publikacja 14.02.2018 08:27

Środą Popielcową zaczyna się czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu.

Popielec Henryk Przondziono

Rozpoczynający się Wielki Post to ten czas i okazja, by zajrzeć w swoje serce, by zmienić to, co stawia nas daleko od Boga. W Piśmie Świętym liczba 40 ma symboliczne znaczenie.  Pan Jezus 40 dni przebywał na pustyni, gdzie rozpoczęciem swej misji na ziemi modlił się i pościł. 40 dni trwał potopu, po czym Bóg zawarł przymierze z Noem. 40 dni przebywał Mojżesza na Synaju a potem otrzymał od Boga przykazania, które przekazał Izraelowi. 40 lat wędrowali potem Izraelici do ziemi obiecanej.

40-dniowy czas Wielkiego Postu rozpoczyna Środa Popielcowa z obrzędem posypania głów popiołem, któremu towarzyszą słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” albo „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”.

Wielki Post to okazja, by się sobie dobrze przyjrzeć, zajrzeć głęboko do swojego serca i wygarnąć z niego wszystkie brudy i śmieci, wszystkie złe przyzwyczajenia, które być może już mocno zasłaniają Pana Boga.

To specjalny czas w ciągu roku, kiedy wierzący, katolicy więcej od siebie wymagają, z czegoś rezygnują, podejmują jakieś wyrzeczenia, więcej czasu dają Panu Bogu.