Akcja „Albertynki”

Elżbieta Roszczak, katechetka

publikacja 14.12.2017 12:10

Uczniowie w Jastrzębiu Zdroju poznawali postać św. Brata Alberta.

Akcja „Albertynki”

Budynku nie ma, ale szkoła jest! Choć SP14 ma remont budynku szkolnego to jednak pracuje i działa. Właśnie zakończyła się trwająca miesiąc, nietypowa akcja „Albertynki”. Uczniowie poznali postać św Brata Alberta, napisali piękne karty do kroniki o świętym, brali udział w 2 konkursach: na proporzec i zdjęcie pt. „Bądź dobry jak chleb”. Odbyła się wystawa śladów 24h na posadzce korytarza, która była refleksją na temat śladów jakie zostawiamy w naszym życiu. W minionym tygodniu mieliśmy też wyjście do kościoła pw św. Brata Alberta, gdzie znajdują się Jego relikwie, a który jest po sąsiedzku ze szkołą, w której obecnie SP14 ma lekcje. U wejścia do szkoły dzieliliśmy się dobrym słowem jak chlebem z każdym, kto wchodził do budynku. Były to ulotki własnoręcznie wykonane przez dzieci z sentencjami i cytatami. Wszystkie klasy, które przez cały rok rywalizują o tytuł Super Klasy, jako jedną z konkurencji wykonywały plakat pt. „Bądź dobry jak chleb”. Dnia 5. XII. w Domu Sołeckim w Boryni, gdzie również odbywają się nasze lekcje, mieliśmy podsumowanie akcji z przedstawieniem o św. Bracie Albercie, rozwiązaniem konkursów, wystawą po konkursową i najsympatyczniejsze na koniec – spotkaniem z siostrami Albertynkami z Krakowa, które przyjechały specjalnie na nasze szkolne „Albertynki”.